Aleksander Tšikini mälestusvõistlused 05.01.2019

Aleksander Tšikini mälestusvõistlused 05.01.2019

2019 aasta algas traditsiooniliselt igaaastase suurvõistluse korraldamisega, milleks on Aleksander Tšikini mälestusvõistlused kergejõustikus. Sellel aastal oli selle korralduslik pool erinev eelmistest, kuna olime kaasanud noori kohtunikke ja korraldajaid ka teistest oma liikmesklubidest. Sellise võimaluse lisavahendite kasutamiseks saime KÜSK-i projekti programmist. Märkimist väärib meie kergejõustikukooli eelmise aasta lõpus tööle asunud noor ja hetkel veel haridust omandav õppealajuhataja Mikk Meerentsi panus selle sündmuse õnnestumisse. Tema esimese suurvõistluse korraldamine koos tema valitud korralduskomitee liikmetega õnnestus suurepäraselt. Osales üle 180 osavõtja Rakverest, Koselt, Pärnust, Tartust, Kuusalust ja Tallinnast.

Share this post


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.