Author - Madis

Sporditreeningute korraldamine 1. veebruarist 2021

Alates 1. veebruarist 2021 Harjumaal ja Ida-Virumaal ning alates 3. veebruarist mujal Eestis:
1)sisetingimustes on lubatudmittekontaktne või madala riskigategevus või treening üksnes juhul, kui selle läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei ole rohkem kui 11 inimest, sealhulgas juhendaja. Teiste rühmadegatuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.Võistkondlikud alad, kus esineb juhuslik kontakt, loetakse madala riskiga tegevuseks juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed ning need on kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatud Terviseametiga.
Terviseameti kõrgemateja madalamate riskidega tegevuste loetelu onleitav Terviseameti kodulehelt;
2)sisetingimustes on lubatud kontaktne või kõrge riskigategevus või treening üksnes juhul, kui see toimub kogu tegevuse või treeningu vältel maksimaalselt kahe sama inimese vahel, teiste inimestega tuleb kogu tegevuse vältel hoida kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Ruumis võib inimesi olla kuni 50% ruumi täituvuseni, kuid kogu tegevuse vältel ei tohi kaks koos treenivat inimest teiste samas ruumis treenivate inimestega, sh juhendajaga kokku puutuda (st lähikontaktsus ainult kahe isiku vahel);
3)treening-, riietus-ja pesuruumideson tagatud ruumi kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika (nt tennis ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus erinevate sportimispaikade lõikes;
4)välitingimusteson lubatudtreenimine rühmas, mille suurus on kuni 50 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teisterühmadega;
5)siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal.Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6)ühiskasutatavad esemed desinfitseeritaksepärast igakordset kasutamist;
7)teenuse osutaja tagabdesinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt(COVID-19 käitumissoovitused asutuste töö nakkusohutuks korraldamiseks).
Alapunktid 1-4ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri-ja esiliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele (ei laiene seenioritele/ veteranidele).

Sporditreeningud kuni 31.01.2021

Treeningud kuni 31. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal:

1)Sisetingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;

2)Sisetingimustes on tagatud ruumi kuni 25% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris; saunadekasutamine ei ole lubatud; maksimaalne isikute arv ujulas ühe raja kohta on 3.

3)välitingimustes on lubatud nii individuaaltreening kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teisterühmadega;

4)isikud võivad viibida siseruumides avalikult kasutamiseks mõeldud spordiobjektidel järgmistel eesmärkidel: treeningu läbiviimine või treeningul osalemine; spordivarustuse müük ja rentimine (vastavalt korralduse punktile nr 9); spordiobjektidel asuvate toitlustusettevõtete poolt pakutavate teenuste kasutamine (vastavalt korralduse punktile nr 2095;

5)siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

6)ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;

7)teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Alapunktid 1-3 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, koos viibivale perele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele (ei laiene seenioritele/ veteranidele).

Sportimine alates 11. jaanuarist

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
  • tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
  • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Kalle Klandorf – 65

Tallinna Spordiselts Kalev juhatuse esimehel Kalle Klandorfil on sünnipäev 07.01. Soovime koos, et kõik tema edaspidised ettevõtmised õnnestuksid kõige parimal moel.

 

Uute õpilaste registreerimine on alanud

 

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool:

Kaja Seinberg      526 5078       kjk@kalevkjk.ee

Mikk Meerents   537 80667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool : 

Kaja Kirspuu        507 4756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp    517 7443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim       566 64183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):

Raini Stamm         5296112       raini@tlu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):

Meelis Mäekalle   5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev    5154015       tallinnkalev@gmail.com

Teadaanne õppemaksu 50% vähendamise kohta aprillis ja mais

Seoses tekkinud eriolukorraga toetavad Tallinna Spordiselts Kalevi spordikoolid EOK soovitust lastevanematele, et õppemaksu vähendatud maksmine toimuks edasi ka aprilli ja maikuu eest. Oleme oma tegevuse korraldanud interneti põhiseks ning andnud lastele kodus harjutamise ülesandeid, mille täitmise tagasisidet saame samuti erinevaid suhtluskanaleid kasutades.

Palume selle 50% õppemaksu vähendamise ja maksmise osas kõikide lastevanemate mõistvat suhtumist. Erinevate üksikjuhtumite puhul palume pöörduda otse oma treeneri poole.

Alates 16.03.2020 on kõik spordisaalid suletud.

Seoses väljakuulutatud riikliku eriolukorraga on kõik spordisaalid suletud ja meie spordikoolide treeningud on tavapärasel viisil lõppenud. Treenerid jagavad oma õpilastele interneti teel koduseid ülesandeid ja saavad ka tagasisidet. Õppetöö jätkub n-ö kaugjuhtimise teel.

Ootame oma treeningrühmadesse uusi õpilasi

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool:   Kaja Seinberg     – 5265078       kjk@kalevkjk.ee

Mikk Meerents  – 53780667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool :             Kaja Kirspuu       – 5074756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp   – 5177443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim      – 56664183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):       Raini Stamm        – 5296112       raini@tlu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):   Meelis Mäekalle  – 5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev   – 5154015       tallinnkalev@gmail.com

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.