Sportimine alates 11. jaanuarist

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
  • tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
  • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Kalle Klandorf – 65

Tallinna Spordiselts Kalev juhatuse esimehel Kalle Klandorfil on sünnipäev 07.01. Soovime koos, et kõik tema edaspidised ettevõtmised õnnestuksid kõige parimal moel.

 

Uute õpilaste registreerimine on alanud

 

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool:

Kaja Seinberg      526 5078       kjk@kalevkjk.ee

Mikk Meerents   537 80667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool : 

Kaja Kirspuu        507 4756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp    517 7443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim       566 64183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):

Raini Stamm         5296112       raini@tlu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):

Meelis Mäekalle   5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev    5154015       tallinnkalev@gmail.com

Teadaanne õppemaksu 50% vähendamise kohta aprillis ja mais

Seoses tekkinud eriolukorraga toetavad Tallinna Spordiselts Kalevi spordikoolid EOK soovitust lastevanematele, et õppemaksu vähendatud maksmine toimuks edasi ka aprilli ja maikuu eest. Oleme oma tegevuse korraldanud interneti põhiseks ning andnud lastele kodus harjutamise ülesandeid, mille täitmise tagasisidet saame samuti erinevaid suhtluskanaleid kasutades.

Palume selle 50% õppemaksu vähendamise ja maksmise osas kõikide lastevanemate mõistvat suhtumist. Erinevate üksikjuhtumite puhul palume pöörduda otse oma treeneri poole.

Alates 16.03.2020 on kõik spordisaalid suletud.

Seoses väljakuulutatud riikliku eriolukorraga on kõik spordisaalid suletud ja meie spordikoolide treeningud on tavapärasel viisil lõppenud. Treenerid jagavad oma õpilastele interneti teel koduseid ülesandeid ja saavad ka tagasisidet. Õppetöö jätkub n-ö kaugjuhtimise teel.

Ootame oma treeningrühmadesse uusi õpilasi

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool:   Kaja Seinberg     – 5265078       kjk@kalevkjk.ee

Mikk Meerents  – 53780667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool :             Kaja Kirspuu       – 5074756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp   – 5177443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim      – 56664183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):       Raini Stamm        – 5296112       raini@tlu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):   Meelis Mäekalle  – 5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev   – 5154015       tallinnkalev@gmail.com

29.03 – 31.03.2019 III – IV astme algajate treenerite tasemekoolitus

29.03 – 31.03.2019 toimus Tallinna Spordiselts Kalevi ja Eesti Maasdlusliidu koostööna algtasemete treenerite koolitus Euroopa ühe suurima maadlusvõistluse juures. Tallinn Open on olnud mitmed aastad järjest üks maailma ja Euroopa suuremaid rahvusvahelisi maadluse noorteturniire ja koolituse korraldamine just sellise suurusjärguga võistluse juures oli igati tasemel. Koolitus oli Tallinna Spordiselts Kalevi KÜSK-i programmi eeviimane koolitussündmus.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.