Uudised

Meie spordikoolide treeningrühmad on avatud uutele õpilastele

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool

Mikk Meerents   537 80667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool : 

Kaja Kirspuu        507 4756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp    517 7443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim       566 64183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):

Raini Stamm         529 6112       raini@tlu.ee

Anatoli Kuprijanovitš    5543203 anatoli67@list.ru

Tatjana Illarjonova         5543203 tatjana.illarjonova@humg.edu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):

Meelis Mäekalle   5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev    5154015       tallinnkalev@gmail.com

Alates 01.07.2022 alustavad Tallinna Spordiseltsis Kalev tööd kaks uut võrkpallitreenerit

Alates 01.07.22 alustavad Tallinna Kalevi Sportmängude Spordikoolis tööd kaks uut treenerit.

Anatoli Kuprijanovitš VI kategooria  ja Tatjana Illarjonova V kategooria. Mõlemal treeneril on kehakultuuriline

kõrgem haridus ja pikaaegne pedagoogiline töökogemus. Nende treenerite tööleasumisega suureneb meie õpilaste arv 50

võrkpallihuvilise noore võrra.

Lastejooksude sarja kolm kevadist võistlust Nõmmel, Vanamõisas ja Kalamajas

Tallinna Spordiselts Kalev korraldab mitmendat aastat suuremate rahvakogunemiste ja oma spordikoolide võistluste juures väikelastele mõeldud avatud stardiga lastejookse. Viimaste võistluste osavõtjate arv on juba ületanud 400 osavõtja piiri. Tallinna linnas teeme selle ettevõtmise õnnestumiseks koostööd linnaosavalitsustega, Harjumaal sealsete kohalike omavalitsustega ja põhisündmuse korraldajatega ning lastejooksu sponsoritega.

Nõmmel toimus lastejooks Nõmme Rabajooksu raames ( 24.04.2022) Vanamõisas Vanamõisa laadapäeval ( 30.04.2022)ja Kalamaja päeval Kalamajas 14.05.2022). Põhisponsoriks kõikidel nendel võistlustel on olnud SELVER.

 

Käesoleval õppeaastal alustasid tööd 4 uut treenerit

Tallinna Spordiselts Kalevi spordikoolides alustasid käesoleval õppeaastal tööd neli uut treenerit. Uue alana lisandus esimest korda võistlustants.

1.Rebecca Lamberg     –    kergejõustik

2.Marika Kokla            –    kergejõustik

3. Irina Sitnik-Popov  –    võistlustants

4. Oktai Dostijev          –    maadlus

 

TSSK korraldas 2021 aastal lastejooksude sarja

I    Palusalu lastejooks  Mustamäel         06.03.2021

II  Muuti lastejooks   Põhja Tallinnas    15.08.2021

III Vanamõisa käsitöölaada lastejooks  21.08.2021

IV Tabasalu Päev  2021                             28.08.2021

Ootame oma spordikoolide rühmadesse uusi õpilasi

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool

Mikk Meerents   537 80667     mikk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool : 

Kaja Kirspuu        507 4756       kaja42@hot.ee

Kalev Suitslepp    517 7443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim       566 64183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):

Raini Stamm         5296112       raini@tlu.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):

Meelis Mäekalle   5090868     mulka@hot.ee

Andrei Jevsejev    5154015       tallinnkalev@gmail.com

Sporditreeningute korraldamine 1. veebruarist 2021

Alates 1. veebruarist 2021 Harjumaal ja Ida-Virumaal ning alates 3. veebruarist mujal Eestis:
1)sisetingimustes on lubatudmittekontaktne või madala riskigategevus või treening üksnes juhul, kui selle läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei ole rohkem kui 11 inimest, sealhulgas juhendaja. Teiste rühmadegatuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.Võistkondlikud alad, kus esineb juhuslik kontakt, loetakse madala riskiga tegevuseks juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed ning need on kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatud Terviseametiga.
Terviseameti kõrgemateja madalamate riskidega tegevuste loetelu onleitav Terviseameti kodulehelt;
2)sisetingimustes on lubatud kontaktne või kõrge riskigategevus või treening üksnes juhul, kui see toimub kogu tegevuse või treeningu vältel maksimaalselt kahe sama inimese vahel, teiste inimestega tuleb kogu tegevuse vältel hoida kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Ruumis võib inimesi olla kuni 50% ruumi täituvuseni, kuid kogu tegevuse vältel ei tohi kaks koos treenivat inimest teiste samas ruumis treenivate inimestega, sh juhendajaga kokku puutuda (st lähikontaktsus ainult kahe isiku vahel);
3)treening-, riietus-ja pesuruumideson tagatud ruumi kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika (nt tennis ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus erinevate sportimispaikade lõikes;
4)välitingimusteson lubatudtreenimine rühmas, mille suurus on kuni 50 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teisterühmadega;
5)siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal.Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6)ühiskasutatavad esemed desinfitseeritaksepärast igakordset kasutamist;
7)teenuse osutaja tagabdesinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt(COVID-19 käitumissoovitused asutuste töö nakkusohutuks korraldamiseks).
Alapunktid 1-4ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri-ja esiliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele (ei laiene seenioritele/ veteranidele).
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.