Teadaanne õppemaksu 50% vähendamise kohta aprillis ja mais

Teadaanne õppemaksu 50% vähendamise kohta aprillis ja mais

Seoses tekkinud eriolukorraga toetavad Tallinna Spordiselts Kalevi spordikoolid EOK soovitust lastevanematele, et õppemaksu vähendatud maksmine toimuks edasi ka aprilli ja maikuu eest. Oleme oma tegevuse korraldanud interneti põhiseks ning andnud lastele kodus harjutamise ülesandeid, mille täitmise tagasisidet saame samuti erinevaid suhtluskanaleid kasutades.

Palume selle 50% õppemaksu vähendamise ja maksmise osas kõikide lastevanemate mõistvat suhtumist. Erinevate üksikjuhtumite puhul palume pöörduda otse oma treeneri poole.

Share this post


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.